Postępy Fizyki 68 (1)

Tom

68

Zeszyt

1

Rok

2017
Postępy Fizyki 68 (1) 2017

Z pewnym opóźnieniem trafia w Wasze ręce kolejny numer „Postępów Fizyki''. Jego największym objętościowo elementem jest szkic o najnowszej historii Polskiego Towarzystwa Fizycznego autorstwa śp. Barbary Wojtowicz-Natanson, której zasług dla polskiego środowiska fizyków nie sposób przecenić. Niewątpliwie jest to cenne zestawienie najważniejszych faktów z historii Towarzystwa, pozostawiające wszelako sporo miejsca do uściśleń i uzupełnień - oraz ciągu dalszego, gdyż ostatnie kilka lat nie doczekało się jeszcze osobnego opracowania. Zachęcamy Państwa do dzielenia się wspomnieniami w tym zakresie!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny