Postępy Fizyki 68 (1)

Tom

68

Zeszyt

1

Rok

2017
Postępy Fizyki 68 (1) 2017

Z pewnym opóźnieniem trafia w Wasze ręce kolejny numer „Postępów Fizyki''. Jego największym objętościowo elementem jest szkic o najnowszej historii Polskiego Towarzystwa Fizycznego autorstwa śp. Barbary Wojtowicz-Natanson, której zasług dla polskiego środowiska fizyków nie sposób przecenić. Niewątpliwie jest to cenne zestawienie najważniejszych faktów z historii Towarzystwa, pozostawiające wszelako sporo miejsca do uściśleń i uzupełnień - oraz ciągu dalszego, gdyż ostatnie kilka lat nie doczekało się jeszcze osobnego opracowania. Zachęcamy Państwa do dzielenia się wspomnieniami w tym zakresie!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny

 

Spis treści:

 1. Dalsze dzieje Polskiego Towarzystwa Fizycznego (1976-2010)B. Wojtowicz-Natanson, s. 2
 2. Efekty oddziaływania spin-orbita w kropkach kwantowych M. Nowak, s. 11
 3. Dwadzieścia lat konwencji GUM oceny niepewności pomiaru. II. Wybrane zagadnienia, A. Zięba, s. 15
 4. Doświadczenie Talesa,R. Kerner, s. 22
 5. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna - w 50 rocznicę powstania, J.Mostowski, s. 28
 6. Nominacje profesorskie, s. 30
 7. Kilka słów o książce Tadeusza Pabjana „Niedomknięty bilans wszechświata”, L.M. Sokołowski, s. 31
 8. Ze zjazdów i konferencji: Warsaw Fluid Dynamics Week, K.Karpińska, s. 33
 9. LXVI Olimpiada Fizyczna, s. 3
 10. Dziewięć edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”, A. Kaczorowska, s. 36
 11. Fizyka i co z tego? M.Słowiński, s. 38
 12. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 10, 32, 34