Postępy Fizyki 67 (4)

Tom

67

Zeszyt

4

Rok

2016
Postępy Fizyki 67 (4) 2016

Ukazywanie postępów fizyki wymaga namysłu nad przeszłością, wiedzy o teraźniejszości i planowania przyszłości. Mam nadzieję, że znajdą Państwo wszystkie te elementy w bieżącym numerze. Wspominamy ważne wydarzenia z historii fizyki polskiej, wspominamy Koleżanki i Kolegów, których już z nami nie ma, a także cieszymy się współczesnym i sukcesami naukowymi. 

Trudno jednak snuć prognozy na przyszłość polskiej fizyki. W chwili, gdy numer ten znajdzie się w Państwa rękach, wielką niewiadomą pozostawać będzie konkretny sposób, w jaki fizyka będzie nauczana w szkole. W grudniu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt podstawy programowej z fizyki. Na jego temat padło wiele słów, także krytycznych. W opinii, jaką przesłałem do MEN, pisałem m.in., że nauczanie fizyki w szkole podstawowej powinno wpoić uczniowi przekonania, że fizyka jest nauką eksperymentalną, która daje się objąć rozumem i tłumaczy zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, a zasadnicze wnioski wyciąga się na podstawie analizy ilościowej, a nie jakościowej. Wyraziłem przy tym obawę, że zaprzepaszczona zostaje szansa na istotną zmianę w nauczaniu treści fizycznych, jaka mogła dokonać się wraz z wprowadzaną reformą szkolnictwa. Ilustrację tej tezy znajdziecie Państwo
w niniejszym numerze w artykule Joanny Gondek, która krytycznie przygląda się sposobowi omawiania w obecnym gimnazjum drugiej zasady dynamiki Newtona, który pozostał niezmieniony w obecnym projekcie.

Pozostaje wszakże mieć nadzieję, że - również dzięki głosom płynącym z naszego środowiska - ostateczne zmiany będą mimo wszystko, przynajmniej w tej mierze zmianami na lepsze. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami, w szczególności w przestrzeni do dyskusji oferowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Ciekawej lektury!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny

 

Spis treści:

  1. Rola mediów w edukacji i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród społeczeństwa (Rydygier, E.), s. 154--161
  2. Wstęp do interferometrii atomowej (Chwedeńczuk, J.), s. 162--166
  3. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego, s. 166, 172, 177, 200--201
  4. Jak (nie) uczyć fizyki? (Gondek, J.), s. 167--172
  5. Neutrina - cząstki duchy. Czy na pewno aż tak nieuchwytne? (Zalipska, J.), s. 173--177
  6. Droga do najniższych temperatur. Mało znane fakty z powojennej historii fizyki wrocławskiej (Kletowski, Z.), s. 178--186
  7. Biografia Czesława Bazana, s. 187
  8. Czesław Lewa (1937-2016) (Linde, B. B. J.), s. 188
  9. Danuta Kiełczewska (1945-2016)- twórczyni doświadczalnej fizyki neutrin w Polsce, s. 189--193
  10. Michał (Mojsej) Żyw (1905-1943) (Maligranda, L., Prytuła, J. G.), s. 194--200

 

Pobierz