Postępy Fizyki 67 (4)

Tom

67

Zeszyt

4

Rok

2016
Postępy Fizyki 67 (4) 2016

Ukazywanie postępów fizyki wymaga namysłu nad przeszłością, wiedzy o teraźniejszości i planowania przyszłości. Mam nadzieję, że znajdą Państwo wszystkie te elementy w bieżącym numerze. Wspominamy ważne wydarzenia z historii fizyki polskiej, wspominamy Koleżanki i Kolegów, których już z nami nie ma, a także cieszymy się współczesnym i sukcesami naukowymi. 

Trudno jednak snuć prognozy na przyszłość polskiej fizyki. W chwili, gdy numer ten znajdzie się w Państwa rękach, wielką niewiadomą pozostawać będzie konkretny sposób, w jaki fizyka będzie nauczana w szkole. W grudniu 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt podstawy programowej z fizyki. Na jego temat padło wiele słów, także krytycznych. W opinii, jaką przesłałem do MEN, pisałem m.in., że nauczanie fizyki w szkole podstawowej powinno wpoić uczniowi przekonania, że fizyka jest nauką eksperymentalną, która daje się objąć rozumem i tłumaczy zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, a zasadnicze wnioski wyciąga się na podstawie analizy ilościowej, a nie jakościowej. Wyraziłem przy tym obawę, że zaprzepaszczona zostaje szansa na istotną zmianę w nauczaniu treści fizycznych, jaka mogła dokonać się wraz z wprowadzaną reformą szkolnictwa. Ilustrację tej tezy znajdziecie Państwo
w niniejszym numerze w artykule Joanny Gondek, która krytycznie przygląda się sposobowi omawiania w obecnym gimnazjum drugiej zasady dynamiki Newtona, który pozostał niezmieniony w obecnym projekcie.

Pozostaje wszakże mieć nadzieję, że - również dzięki głosom płynącym z naszego środowiska - ostateczne zmiany będą mimo wszystko, przynajmniej w tej mierze zmianami na lepsze. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami, w szczególności w przestrzeni do dyskusji oferowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Ciekawej lektury!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny

Pobierz