Postępy Fizyki 67 (3)

Tom

67

Zeszyt

3

Rok

2016
Postępy Fizyki 67 (3) 2016

Z wielką radością przedstawiamy Wam nowy numer Postępów Fizyki w nieco zmienionej i odświeżonej wersji. Podstawowa zmiana dotyczy składu redakcji, która obecnie mieści się w Warszawie i dowodzona jest przez niżej podpisanego. Druga zmiana wiąże się z koncepcją pisma, które postrzegamy jako medium dążące do upowszechniania fizyki wśród fizyków. Mamy ambicję integrowania środowiska polskich fizyków przez przypominanie ważnych etapów rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce, przez dyskutowanie nauczania i percepcji fizyki w kraju i na świecie, a także przez opowiadanie w sposób przystępny, acz nie nazbyt uproszczony, o tym, jak rozwija się fizyka. Mamy nadzieję, że niniejszy numer stanowi krok w kierunku realizacji tego ambitnego celu, i zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi uwagami, przemyśleniami - i tekstami!

Milej lektury!

Krzysztof Turzyński - red. naczelny