Postępy Fizyki 67 (1-2)

Tom

67

Zeszyt

1-2

Rok

2016
Postępy Fizyki 67 (1-2) 2016
Spis treści:
 
 1. Metoda Czochralskiego (Pajączkowska, A), s. 2--8
 2. Obchody roku Jana Czochralskiego (Kurnik, W., Nader, M., Szmidt, J.), s. 9--11
 3. Historia Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów (Sangwal, K.), s. 12--21
 4. Organizacja konferencji ICCGE-17 w Warszawie w 2013 roku (Krukowski, S., Żytkiewicz, Z. R.), s. 22--24
 5. Krystalizowane/zestalane kierunkowo materiały przy wykorzystaniu metody mikrowyciągania w Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Wysmułek, K., Sądecka, K., Gajc, M., Osewski, P., Sar, J., Turczyński, S., Kłos, A., Pawlak, D. A.), s. 25--30
 6. To, co o węgliku krzemu wiedzieć warto (Racka-Szmidt, K., Tymicki, E.), s. 31--38
 7. Nominacje profesorskie, s. 38
 8. Półprzewodniki azotkowe w optoelektronice (Leszczyński, M., Czernecki, R., Grzanka, E.), s. 39--44
 9. Mechanizm spontanicznego zarodkowania i wzrostu techniką MBE oraz właściwości nanodrutów GaN (Sobańska, M., Wierzbicka, A., Kłosek, K., Tchutchulashvili, G., Borysiuk, J., Żytkiewicz, Z. R.), s. 45--58
 10. Nanomateriały wytwarzane metodami chemicznymi (Lipińska, L., Michalska, M.), s. 59--67
 11. Struwit i węglan apatytu jako biogeniczne fazy stałe indukowane do wzrostu przez drobnoustroje (Prywer, J., Olszyński, M., Sadowski, R. R.), s. 68--82
 12. Badanie form biominerałów i wosków w liściach traw Calamagrostis Epigejos i Phragmites Australis na różnych typach siedlisk (Talik, E., Woźniak, G., Mazur, M., Mianowana, E., Niedzielska, K., Wójcik, M.), s. 83--91
 13. Kronika Polskiego Towarzystwa Fizycznego (Woźnikowska-Bezak, U.), s. 91
 14. Ogólnpolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej (Talik, E., Jarosz, J.), s. 92--101