Postępy Fizyki 65 (1-6)

Tom

65

Zeszyt

1-6

Rok

2014
Postępy Fizyki 65 (1-6) 2014

Postępy Fizyki istnieją już 65 lat. Nieprzerwanie, od momentu powołania do życia, pismo krzewi i upowszechnia wiedzę fizyczną, integruje środowisko fizyków polskich i przekazuje najciekawsze informacje wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się czegoś nowego o fizyce. Być może redagowanie Postępów dawniej było łatwiejsze: dostęp do światowej literatury przedmiotu nie był tak prosty jak dziś, liczba czasopism popularnonaukowych mniejsza, ale luka, którą zapełniły Postępy w 1949 roku, wbrew pozorom, nadal wymaga systematycznego wypełniania.

Obecna, pozorna słabość pisma pozwala również widzieć lepiej, że to, do czego Postępy zostały powołane - nie tylko krzewienie wiedzy fizycznej w Polsce przez społeczność fizyków, ale także wypowiadanie się w istotnych dla środowiska kwestiach - wymaga ciągłej aktywności. Temu między innymi mają służyć wywiady drukowane w Postępach. Przypomnijmy więc jeszcze raz, że Postępy, będące organem PTF, są w naturalny sposób miejscem spotkania wszystkich zainteresowanych fizyką. Wszystkich zainteresowanych
fizyką, a nie tylko naukowców.

Liczba artykułów spada, w ogólnej opinii Postępy odchodzą do historii, a co więcej, nie do końca potrafimy zatrzymać ten proces. Tkwiący w świadomości czytelników brak odpowiednich wskaźników, którymi Postępy mogłyby się wykazać, wydaje się dyskwalifikować u potencjalnych autorów chęć do poświęcenia swojego czasu na napisanie o tym, co dla nich jest istotne i ciekawe. A szkoda. Przypomnijmy na przykład teksty o pierwszych laserach albo opisy aparatury doświadczalnej, które dzisiaj może wyglądają mało
atrakcyjnie, ale niejednokrotnie stanowiły źródło fantastycznych eksperymentów. Przypomnijmy także znakomite artykuły popularyzujące idee, które dziś są obecne w głównym nurcie fizyki. 

Bieżąca okładka nawiązuje do pierwszych numerów pisma. Zachęcamy do zaglądania do bogatego archiwum Postępów, dostępnego w formie cyfrowej. Naprawdę warto - dla zaspokojenia własnej ciekawości cofnąć się w czasie o 5, 10, 15 lat i dalej. Zachęcamy do pisania do redakcji o nowościach, które zamieszczamy na Facebooku, a później w kronice. Prosimy o dzielenie się swoją wiedzą czy ciekawym tematem albo po prostu o informowanie nas, że niebawem odbędzie się coś wartościowego z punktu widzenia nauki.

Wierzymy, że być może już bez nas, ale jednak będą kolejne jubileusze!

 

Spis treści:

  1. Kontrola nad fotonami „w pudle”, badania nad klasyczną granicą teorii kwantowej (Haroche, S.), s. 1--24
  2. Indeterminizm obliczeniowy w złożonych układach społecznych (Kułakowski, K.), s. 25--29
  3. CERN- poszukiwania antymaterii (Nowina-Konopka, M.), s. 30--34
  4. Pierwsze próby zastosowania spektroskopii NMR w medycynie (Ślósarek, G.), s. 35--39
  5. Autobiografia. Wspomnienie fizyka teoretyka w 90-lecie urodzin i w 60-lecie promocji doktorskiej (Średniawa, B.), s. 40--46
  6. Wspomnienie o Andrzeju Krzywickim (Burda, Z., Fiałkowski, K., Jurkiewicz, J.), s. 47--48
  7. Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego w 2014 roku, s. 49