Postępy Fizyki 60 (4)

Tom

60

Zeszyt

4

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (4) 2009

Zeszyt 4 Postępów przynosi cztery artykuły oraz tradycyjne stałe rubryki. Artykuł oparty na wykonanej pod kierunkiem Pawła Gusina pracy magisterskiej Marty Urbanowskiej opisuje zasadę działania i zastosowanie GPS, jednego z najbardziej niezwykłych urządzeń naszych czasów, w którego oprogramowaniu tak fundamentalną rolę odgrywają algorytmy oparte na szczególnej i ogólnej teorii względności, idee zaś mechaniki kwantowej leżą u podstaw działania zegarów atomowych zainstalowanych na 25 satelitach stanowiących integralną część całego układu. Artykuł Ludwiki Lipińskiej jest kolejnym z cyklu firmowanego przez Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów i przedstawia otrzymane metodą zol–żel nanomateriały, które spełniają wymagania dla zastosowań w tak dynamicznie rozwijających się działach fizyki jak optoelektronika i fotowoltaika. Leszek M. Sokołowski w swoim artykule zwraca uwagę na rozmaite prace, które jakoby miałyby wskazywać na konflikt między fundamentalnymi ideami mechaniki kwantowej i szczególnej teorii względności. Jednakże znakomity ten relatywista wykazuje, że żadna z tych dwóch fundamentalnych dziedzin fizyki nie „zagraża” drugiej, wszelkie bowiem nieporozumienia w tej materii biorą się z naszego, wciąż niepełnego rozumienia mechaniki kwantowej, to ostatnie zaś świadczy o potrzebie jej rozwinięcia jako teorii. Artykuł Tadeusza Pabjana jest kolejnym z cyklu esejów Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i dotyczy jak gdyby części problemu przedstawianego w artykule Leszka M. Sokołowskiego, omawia bowiem bardziej szczegółowo nielokalność obiektów kwantowych i związane z nią zjawisko splątania. Czyni to głównie w aspekcie historycznym sporu o interpretację mechaniki kwantowej oraz twierdzenia Bella. 

Polecam stałe i jak zwykle ciekawe rubryki, takie jak PTF, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI, RECENZJE, NOWI PROFESOROWIE, KRONIKA. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny

Spis treści:
 
  1. NOWI PROFESOROWIE
  2. PTF: Nagrody PTF za rok 2009
  3. GPS a teoria względności Marta Urbanowska, Paweł Gusin s. 134-150
  4. Nanomateriały zol-żel dla optoelektroniki i fotowoltaiki Ludwika Lipińska s. 151-158
  5. Czy mechanika kwantowa zagraża szczególnej teorii względności? Leszek M. Sokołowski s. 159-165
  6. Upiorne oddziaływanie na odległość Tadeusz Pabjan s. 166-169
  7. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI Stanisław Bednarek s. 169-170
  8. RECENZJE: Nanotechnologie Bartłomiej Szafran s. 171-173
  9. KRONIKA Tomasz Jarosław Wąsowicz s. 175-176