Postępy Fizyki 60 (3)

Tom

60

Zeszyt

3

Rok

2009
Postępy Fizyki 60 (3) 2009

Pięć artykułów stanowi zasadniczy trzon zeszytu 3 Postępów. Cztery z nich zapoczątkowują cztery nowe cykle. Artykuł Marcina Kostura i Jerzego Łuczki – przedstawiający mikroskopowy świat biologicznych motorów, które są odpowiedzialne za transport wewnątrzkomórkowy – jest pierwszym artykułem z cyklu, który by można nazwać „Zastosowanie fizyki statystycznej do opisu procesów biologicznych”. Artykuł Andrzeja Krasińskiego rozpoczyna cykl, który po prostu nosi tytuł „Kosmologia”. Artykuł ks. Michała Hellera rozpoczyna cykl esejów Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Cykl ten nosi tytuł „Filozofia Przyrody”. Wszystkie teorie fizyczne mają strukturę matematyczną i zwykle jest to struktura dynamiczna. Struktury matematyczne nie tylko opisują świat fizyczny, lecz raczej należy myśleć o nich jako o Wielkim Programie, który nasz Wszechświat wykonuje. Artykuł Jana Kulki dotyczy aspektów technicznych budowy Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) i opowiada o różnych sekretach i tajemnicach jego konstrukcji. Ten artykuł rozpoczyna cykl zatytułowany „Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) – jego fizyka i technika”. Artykuł P. Ransona, R. Ouillona i J.-P. Pinan-Lucarré’a opowiada o Nagrodzie Nobla sprzed 101 lat, która była przyznana Gabrielowi Lippmannowi za fotografię barwną. 

Prócz tego polecam tradycyjne rubryki, takie jak Kronika, Wspomnienia, Ze Zjazdów i Konferencji, Nowi Profesorowie. 

Jerzy Warczewski - red. naczelny