Postępy Fizyki 59 (4)

Tom

59

Zeszyt

4

Rok

2008
Postępy Fizyki 59 (4) 2008

Obecny zeszyt zdominowany jest przez wspomnienia i Wszechświat. „Nasze miejsce we Wszechświecie” to tytuł anonsowanego już przez nas wykładu Johna Barrowa wygłoszonego z okazji otrzymania przez niego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego na sesji inauguracyjnej XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie. Dziękujemy prof. Mariuszowi P. Dąbrowskiemu za kompetentny przekład tekstu tego wykładu. Spraw dużego formatu dotyczy też artykuł Jerzego Kijowskiego o czarnych dziurach. Autor stawia w tytule prowokacyjne pytanie, czy zostały one odkryte w przyrodzie, czy tylko przez nas wymyślone. Warto poznać przywołane przez Autora argumenty na rzecz ich istnienia, choć lektura artykułu wymaga pewnego trudu. 

Znajdą Państwo w tym zeszycie wspomnienia współpracowników o profesorach Jerzym Prochorowie i Alexandrze Łempickim, znanych i cenionych optykach i spektroskopistach, oraz esej Lidii Smentek o schematach Jabłońskiego. Korzystając przede wszystkim ze wspomnień samego Profesora oraz jego córki, prof. Danuty Jabłońskiej-Frąckowiak, a także uczniów, współpracowników i przyjaciół Profesora, Autorka przekonuje nas, że prof. Aleksander Jabłoński pozostawił nam nie tylko swe słynne schematy fizyczne, lecz także liczne schematy nie-fizyczne, stanowiące cenne wskazówki życiowe. 

Życzę ciekawej i pouczającej lektury, 

Mirek Łukaszewski