Postępy Fizyki 58 (3)

Tom

58

Zeszyt

3

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (3) 2007

Przedstawiamy drugi z wykładów noblowskich roku 2005, wykład Theodora Hanscha, który wraz z Johnem Hallem otrzymał Nagrodę za ¨ wkład w rozwój spektroskopii laserowej, w szczególności za metodę grzebienia częstości w zakresie optycznym. Dowiedzą się Państwo, jak tą metodą można osiągnąć niebywałą precyzję pomiaru częstości. 

Wobec takiej fantastycznej dokładności tym bardziej niepokojące jest wciąż jeszcze stosowane XIX-wieczne definiowanie jednostki masy – kilograma. O pracach nad stworzeniem nowego wzorca tej wielkości pisze trójka autorów z Uniwersytetu Śląskiego. 

Bywa, że fizycy pracujący w jakiejś dziedzinie nie zdają sobie sprawy, jak niegdyś powstawały nowe idee, teorie – nie mogą bowiem dotrzeć do źródeł, gdyż te wczesne prace znajdują się w starych, mało dostępnych, nieraz już nieistniejących czasopismach. Z myślą o udostępnieniu ich obecnemu pokoleniu grono entuzjastów prowadzi w czasopiśmie General Relativity and Gravitation dział „Golden Oldies”, zawierający przedruki, a czasem angielskie tłumaczenia prac z innych języków. Pisze o tym w swoim artykule Andrzej Krasiński, redaktor tego działu. 

Zeszyt przynosi więc artykuły i o sprawach najnowszych, i o dawnych. Ciekawej lektury!

Barbara Wojtowicz

Spis treści:
 
 1. Ku nowej definicji kilograma Janusz Gluza, Agnieszka Grzanka, Agnieszka Pleban s. 98-103
 2. PTF: Oddział Katowicki Jerzy Warczewski s. 103-103
 3. Niedocenione odkrycia - mało znane epizody z historii teorii względności Andrzej Krasiński s. 104-110
 4. Umiłowanie dokładności Theodor W. Hänsch s. 111-124
 5. Granty MNiSzW z fizyki: XXX i XXXI konkurs
 6. Jubileusz Władysława Świąteckiego Jan Błocki, Kazimierz Grotowski, Adam Sobiczewski, Krystyna Wilczyńska, Janusz Wilczyński s. 130-130
 7. NOWI PROFESOROWIE
 8. WSPOMNIENIA: John W. Boag 1911-2007 David Shugar, Zofia Zarębska, Daniela Barszcz, Ewa Kulikowska s. 134-135
 9. LISTY DO REDAKCJI: O próbach stosowania demonologii w nauce Marek Szydłowski s. 136-136
 10. ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI: Physics at LHC Małgorzata Nowina Konopka, Michał Turała s. 137-137
 11. RECENZJE: Nowy podręcznik Huanga Janusz Jędrzejewski s. 138-139
 12. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka, Jan Mostowski s. 139-142"