Postępy Fizyki 58 (3)

Tom

58

Zeszyt

3

Rok

2007
Postępy Fizyki 58 (3) 2007

Przedstawiamy drugi z wykładów noblowskich roku 2005, wykład Theodora Hanscha, który wraz z Johnem Hallem otrzymał Nagrodę za ¨ wkład w rozwój spektroskopii laserowej, w szczególności za metodę grzebienia częstości w zakresie optycznym. Dowiedzą się Państwo, jak tą metodą można osiągnąć niebywałą precyzję pomiaru częstości. 

Wobec takiej fantastycznej dokładności tym bardziej niepokojące jest wciąż jeszcze stosowane XIX-wieczne definiowanie jednostki masy – kilograma. O pracach nad stworzeniem nowego wzorca tej wielkości pisze trójka autorów z Uniwersytetu Śląskiego. 

Bywa, że fizycy pracujący w jakiejś dziedzinie nie zdają sobie sprawy, jak niegdyś powstawały nowe idee, teorie – nie mogą bowiem dotrzeć do źródeł, gdyż te wczesne prace znajdują się w starych, mało dostępnych, nieraz już nieistniejących czasopismach. Z myślą o udostępnieniu ich obecnemu pokoleniu grono entuzjastów prowadzi w czasopiśmie General Relativity and Gravitation dział „Golden Oldies”, zawierający przedruki, a czasem angielskie tłumaczenia prac z innych języków. Pisze o tym w swoim artykule Andrzej Krasiński, redaktor tego działu. 

Zeszyt przynosi więc artykuły i o sprawach najnowszych, i o dawnych. Ciekawej lektury!

Barbara Wojtowicz