Postępy Fizyki 58 (1)

Tom

58

Zeszyt

1

Rok

2017
Postępy Fizyki 58 (1) 2017

Nasz pierwszy tegoroczny zeszyt poświęcony jest w dużym stopniu Wszechświatowi. Pozwala to w pewnym sensie poczuć przedsmak roku 2009, który UNESCO właśnie ogłosiło Światowym Rokiem Astronomii. Dzięki badaniom uwieńczonym najnowszą Nagrodą Nobla wiemy, że nasz Wszechświat jest ciałem doskonale czarnym – o takim stopniu doskonałości, jakiego nie potrafilibyśmy odtworzyć w laboratorium. W artykule Mariusza Dąbrowskiego przeczytamy z kolei o scenariuszach dalszej ewolucji Wszechświata, czyli o tym, co nas może czekać w baaardzo dalekiej przyszłości. 

Drukujemy też relację z uroczystych obchodów 70. urodzin znanego relatywisty, kosmologa i filozofa, ks. prof. Michała Hellera, które odbyły się w Tarnowie. 

Pierwszy z wykładów noblowskich z roku 2005 jest długą historią życia i pracy naukowej Roya Glaubera; jego „wkładowi w kwantową teorię spójności optycznej” wiele zawdzięczają nie tylko optycy, ale i fizycy wysokich energii. 

Magda Staszel

Spis treści:
 
 1. NOWI PROFESOROWIE
 2. Polska współpraca z DESY. Rozmowa z Albrechtem Wagnerem
 3. NAGRODA NOBLA 2006: Kosmos doskonale czarny Stanisław Bajtlik s. 2-3
 4. JUBILEUSZE: Wszechświat w Tarnowie. Jubileusz 70. urodzin Michała Hellera Ewa Tutaj, Cezary Przęczek s. 4-4
 5. Przyszłość Wszechświata Mariusz P. Dąbrowski s. 5-13
 6. Stulecie kwantów światła Roy J. Glauber, Zofia Białynicka-Birula s. 14-25
 7. Krakowskie cyklotrony Edmund Bakewicz, Tadeusz Norys, Ryszard Taraszkiewicz, Lucyna Włodek s. 26-30
 8. PTF: Oddział Białostocki Maciej Piętka s. 35-35
 9. WSPOMNIENIA: Jan Mozrzymas 1937-2006 Bernard Jancewicz s. 36-39
 10. RECENZJE: Obserwacje i pomiary astronomiczne; Rozszerzający się Wszechświat Andrzej Woszczyk, Piotr Garbaczewski s. 39-41
 11. KRONIKA Małgorzata Nowina Konopka s. 44-47