Postępy Fizyki 58 (1)

Tom

58

Zeszyt

1

Rok

2017
Postępy Fizyki 58 (1) 2017

Nasz pierwszy tegoroczny zeszyt poświęcony jest w dużym stopniu Wszechświatowi. Pozwala to w pewnym sensie poczuć przedsmak roku 2009, który UNESCO właśnie ogłosiło Światowym Rokiem Astronomii. Dzięki badaniom uwieńczonym najnowszą Nagrodą Nobla wiemy, że nasz Wszechświat jest ciałem doskonale czarnym – o takim stopniu doskonałości, jakiego nie potrafilibyśmy odtworzyć w laboratorium. W artykule Mariusza Dąbrowskiego przeczytamy z kolei o scenariuszach dalszej ewolucji Wszechświata, czyli o tym, co nas może czekać w baaardzo dalekiej przyszłości. 

Drukujemy też relację z uroczystych obchodów 70. urodzin znanego relatywisty, kosmologa i filozofa, ks. prof. Michała Hellera, które odbyły się w Tarnowie. 

Pierwszy z wykładów noblowskich z roku 2005 jest długą historią życia i pracy naukowej Roya Glaubera; jego „wkładowi w kwantową teorię spójności optycznej” wiele zawdzięczają nie tylko optycy, ale i fizycy wysokich energii. 

Magda Staszel