Postępy Fizyki 51 (5)

Tom

51

Zeszyt

5

Rok

2000
Postępy Fizyki 51 (5) 2000
Spis treści:
 
 1. Organizacja i wyniki poszukiwań ciemnej materii z wykorzystaniem polskiego teleskopu w Chile Andrzej Udalski s. 225
 2. Astronomia w dobie teleskopu kosmicznego Andrzej Woszczyk s. 230
 3. Projekty kosmicznych misji marsjańskich Krzysztof Ziołkowski s. 240
 4. Wszystko jest magnetyczne, czyli lewitować każdy może tłum. Andrey Geim
 5. Akustyka sal koncertowych: na styku fizyki i psychologii tłum. Manfred Schroeder
 6. Doświadczenia wprowadzające do teorii zjawisk chaotycznych Stanisław Bednarek s. 256
 7. Zastosowanie multimediów w projekcie FiPS tłum. Daniel Roth, Frank Schweickert, Martin Menzel, Hans J. Jodl
 8. - Przedszkole fizyki Zofia Gołąb-Meyer s. 265
 9. - XIII Konferencja: Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Jan Misiewicz, Ryszard Poprawski, Włodzimierz Salejda s. 256
 10. Stanisław Szpikowski: Elementy mechaniki kwantowej rec. Jerzy Kamiński s. 267
 11. Georges Charpak, Richard L. Garwin: Błędne ogniki i grzyby atomowe rec. Mieczysław Budzyński s. 269
 12. Robert Gilmore: Alicja w krainie kwantów. Alegoria fizyki kwantowej rec. Jan Mostowski s. 270
 13. - Fizycy, opamiętajmy się Andrzej Zastawny s. 272
 14. - Jednostki mają służyć fizyce Józef Spałek s. 272