Postępy Fizyki 47 (1)

Tom

47

Zeszyt

1

Rok

1996
Postępy Fizyki 47 (1) 1996
Spis treści:
 
  1. Molekularny mechanizm początkowego etapu fotosyntezy S. Krawczyk s. 3
  2. Spektroskopia neutronów powolnych i wielki atlas świata fizycznego tłum. B.N. Brockhouse, WSPOMNIENIA - ROCZNICE
  3. Wspomnienie o Profesorze Janie Rzewuskim 1916 - 1994 A. Borowiec, J. Łopuszański, A. Pękalski, DYDAKTYKA FIZYKI s. 65
  4. Dlaczego kiepsko uczymy fizyki - czy fizyka gastronomiczna może pomóc? Ł.A. Turski, ZE ZJAZDÓW I KONFERENCJI s. 73
  5. - XXXIII Zjazd Fizyków Polskich we Wrocławiu M. Giller s. 79
  6. - Wiosenna Szkoła Akustooptyki i jej Zastosowań S. Zachara s. 88
  7. RECENZJE
  8. F. Ratajczyk: Optyka ośrodków anizotropowych rec. J. Kędzierski s. 89
  9. KRONIKA, s. 91