Postępy Fizyki 42 (6)

Tom

42

Zeszyt

6

Rok

1991
Postępy Fizyki 42 (6) 1991
Spis treści:
 
  1. K. Chałasińska-Macukow - Optyczne pamięci skojarzeniowe (str. 605)
  2. N.F. Ramsey - Doświadczenia z rozdzielonymi polami zmiennymi i maserami wodorowymi (tłum. M. Łukaszewski) (str. 625)
  3. Uniwersytet Warszawski jest moją Alma Mater - rozmowa ze Stanisławem Mrozowskim (str. 651)
  4. M.R. Dudek, T. Paszkiewicz - Prosty model nieodwracalnego zachowania się układów fizycznych: mazaki i kule na okręgu (str. 685)
  5. K. Ławniczak-Jabłońska - Pierwsze Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (str. 703)
  6. S. Przestalski: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki (rec. E. Śpiewla) (str. 705)
  7. KRONIKA (str. 707)