Postępy Fizyki 40 (2)

Tom

40

Zeszyt

2

Rok

1989
Postępy Fizyki 40 (2) 1989
Spis treści:
 
  1. J. G. Bednorz, K. A. Müller - Tlenki typu perowskitu - nowe podejście nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego (tłum. K. I. Wysokiński) (str. 99)
  2. E. R. Cohen, B. N. Taylor - Podstawowe stałe fizyczne: opracowanie z 1986 roku (tłum. M. Suffczyński) (str. 129)
  3. J. S. Langer - Niektóre z ostatnich osiągnięć teorii formowania się struktur: dendryty i palce Saffmana-Taylora (tłum. M. A. Załuska-Kotur) (str. 151)
  4. Moim mistrzem był Stefan Pieńkowski... - Rozmowa z Tadeuszem Skalińskim (str. 163)
  5. A. Kiejna - XII Seminarium Fizyki Powierzchni w Piechowicach (str. 183)
  6. W. Suski - Pierwsze Radziecko-Polskie Seminarium Układów f-Elektronowych (str. 184)
  7. R. L. Liboff: Wstęp do mechaniki kwantowej (rec. A. Szymacha) (str. 187)
  8. M. A. Herman: Heterozłącza półprzewodnikowe: fizyka, technologia, zastosowania (rec. W. Nakwaski) (str. 190)
  9. J. Hurwic: List do Redakcji (str. 193)
  10. KRONIKA (str. 195)