Postępy Fizyki 39 (1)

Tom

39

Zeszyt

1

Rok

1988
Postępy Fizyki 39 (1) 1988
Spis treści:
 
 1. M. Heller - Jak Einstein stworzył ogólną teorię względności? (str. 3)
 2. E. Ruska - Rozwój mikroskopu elektronowego i elektronowej mikroskopii (tłum. E. Mizera i J. Morawiec) (str. 23)
 3. K. Ernst - Włoskie Towarzystwo Fizyczne (str. 37)
 4. J. Hurwic - Ernest Rutherford (1871-1937). W 50-lecie śmierci (str. 41)
 5. K. Urban, P. Kramer, M. Wilkens - Kwazikryształy (tłum. J. Gronkowski) (str. 55)
 6. H. Wrembel - Szkoła fizyki atomowej i molekularnej i konferencja laserowa w Trieście (str. 69)
 7. M. Załuska-Kotur, A. Łusakowski - XIV Seminarium Środkowoeuropejskiej Współpracy w Fizyce Statystycznej (str. 72)
 8. M. Abramowicz, J. Kalinowski, P. Krawczyk - X Warszawskie Sympozjum Fizyki Cząstek Elementarnych w Kazimierzu Dolnym (str. 72)
 9. A. Piekara - Elektryczność, materia i promieniowanie (rec. J. Ginter) (str. 75)
 10. W. Wertenstein - W sprawie artykułu prof. J. Hurwica o Pracowni Radiologicznej TNW (str. 78) 
 11. KRONIKA (str. 79)