Postępy Fizyki 29 (3)

Tom

29

Zeszyt

3

Rok

1978
Postępy Fizyki 29 (3) 1978

Rozpoczynając działalność w Redakcji "Postępów Fizyki", nowy Komitet Redakcyjny uprzejmie prosi Czytelników o nadsyłanie wszelkich uwag i życzeń odnośnie charakteru Pisma. W redagowaniu "Postępów" pragniemy przede wszystkim w pełni wykorzystać duży dorobek i doświadczenie poprzednich Redakcji. Przy poznawaniu tego dorobku i korzystaniu z niego, wiele życzliwej pomocy otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy od poprzedniego Komitetu Redakcyjnego, któremu tą drogą wyrażarny swoją wdzięcz­ność. Jednocześnie pragniemy zachować pełną wrażliwość na sugestie Czytelników odnośnie zmian, ulepszeń i - ogólnie - dalszego rozwoju pisma. Pewną informacją są tu dla nas wyniki ankiety wśród Czytelników (zeszyt 6/1977). Reakcja na tę ankietę była nieco większa niż wynikaloby to z malej liczby (16) odpowiedzi pisemnych na nią; sporo bowiem uwag dotarło zarówno do poprzedniego Komitetu Redakcyjnego, jak i już do nas, drogą ustną w bezpośrednich rozmowach. Mamy nadzieję, że po pewnym czasie kontaktu z Czytelnikami będziemy w stanie dać bardziej szczegółowo wyraz tendencjom co do charakteru pisma. 

KOMITET REDAKCYJNY: 
Barbara Wójtowicz, Adam Sobiczewski, Marek Szczekowski

Spis treści:
 
  1. Jagdish Mehra - Narodziny mechaniki kwantowej (tłum. Z. Ajduk) (str. 275)
  2. M. Szczekowski - Produkcja dwóch i trzech leptonów w eksperymentach neutrinowych (str. 305)
  3. K. Parliński - Eksperymenty komputerowe i ich zastosowanie (str. 327)
  4. A. Jurewicz - Postępy "nowej fizyki" - Sympozjum Leptonowych i Fotonowych Oddziaływań o Wielkiej Energii w Hamburgu (str. 345)
  5. H. Rzewuski - V Międzynarodowa Konferencja "Implantacja jonów w półprzewodnikach" w Reinhardsbrunn (str. 348)
  6. D. Potter - Metody obliczeniowe fizyki (M. Pindor) (str. 351)
  7. KRONIKA