Postępy Fizyki 28 (6)

Tom

28

Zeszyt

6

Rok

1977
Postępy Fizyki 28 (6) 1977
Spis treści:
 
  1. W 25 rocznicę śmierci Tadeusza Malarskiego (J. Szpilecki) (str. 629)
  2. Y. Nambu - Uwięzienie kwarków (tłum. G. Wilk) (str. 631)
  3. W. B. Bierestecki - Ładunek zerowy i swoboda asymptotyczna (tłum. J. Kalinowski) (str. 659)
  4. W. Żurek - Badanie rozkładu pędów elektronów metodą efektu Comptona (str. 679)
  5. KRONIKA