Postępy Fizyki 23 (5)

Tom

23

Zeszyt

5

Rok

1972
Postępy Fizyki 23 (5) 1972
Spis treści:
 
  1. Wspomnienia o Profesorze Janie Weyssenhoffie (M. Mięsowicz, L. Natanson, J. Rayski) (str. 457)
  2. B. Średniawa - Jan Weyssenhoff (1889-1972) (str. 467)
  3. M. Suffczyński - Stulecie urodzin Mariana Smoluchowskiego (str. 469)
  4. J. Kociński - Współczesne badania zjawisk krytycznych a klasyczne prace Mariana Smoluchowskiego (str. 475)
  5. J. Stankowski, M. Maćkowiak - Badanie oddziaływań parowych Cu-Cu w kryształach dielektrycznych metodą EPR (str. 515)
  6. S. Szpikowski - Zastosowania teorii grup w spektroskopii jądrowej (str. 541)
  7. J. Jastrzębski - Spontanicznie rozszczepiające się izomery (str. 561)
  8. H. Szydłowski - Propozycja nowego modelu pracowni fizycznej I (str. 583)
  9. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna. Cz. I. Mechanika i akustyka (H. Piersa) (str. 593)