Postępy Fizyki 22 (2)

Tom

22

Zeszyt

2

Rok

1971
Postępy Fizyki 22 (2) 1971
Spis treści:
 
  1. J. Bartke - Kolektywna metoda przyspieszania cząstek (str. 131)
  2. Z. Szymański - Podwójna bariera potencjału w rozszczepiających się jądrach (str. 147)
  3. M. Waligórski - Komory iskrowe w fizyce wysokich energii. Cz. III. Zdejmowanie informacji z komór iskrowych bez użycia filmu (str. 163)
  4. S. Kielich - Podwojenie częstości drgań wiązki laserowej w ciałach izotropowych z usuniętym elektrycznie środkiem symetrii (str. 181)
  5. Z. Kęcki - Przesuniecie kontaktowe sygnałów jądrowego rezonansu magnetycznego w badaniach struktury molekuł (str. 211)
  6. KRONIKA