Postępy Fizyki 21 (3)

Tom

21

Zeszyt

3

Rok

1970
Postępy Fizyki 21 (3) 1970
Spis treści:
 
 1. Z. Wilhelmi - W dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Sołtana (str. 317)
 2. A. Jabłoński - Wspomnienia o działalności PTF (str. 321)
 3. B. Mielnik - Struktury mechaniki kwantowej (str. 325)
 4. K. Rybicki - Koherentna produkcja cząstek w oddziaływaniach hadronów wysokiej energii z jądrami (str. 347)
 5. J. Kołodziejczak - Magneto-optyka półprzewodników (str. 369)
 6. J. Chroboczek - Zjawiska przełączania w półprzewodniku amorficznym i jego struktura pasmowa (str. 391)
 7. T. Wąchalewski - O zależności temperatury topnienia substancji od budowy drobinowej (str. 403)
 8. A. Kwieciński, B. Hilczer - Generator impulsów prostokątnych do badania przepolaryzowania ferroelektryków (str. 413)
 9. S. J. Lewandowski, S. Zarembiński - Maser rubinowy podwójnie pompowany współpracujący z magnesem nadprzewodzącym (str. 419)
 10. Seminarium na temat Zastosowań Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (str. 423)
 11. L. F. Philips - Elektronika w laboratoriach fizycznych, chemicznych i biologicznych (R. Śledziewski) (str. 424)
 12. KRONIKA (str. 425)