Postępy Fizyki 20 (6)

Tom

20

Zeszyt

6

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (6) 1969
Spis treści:
 
  1. T. Skaliński - Stefan Pieńkowski, uczony i organizator badań (str. 643)
  2. A. Sobiczewski - Potencjał jednocząstkowy dla jąder zdeformowanych (str. 649)
  3. J. Olszewski - Grupy dynamiczne i nieskończone multiplety w teorii hadronów. Cz. I. Model oparty na konforemnej grupie O (4,2) (str. 661)
  4. A. Pajączkowska - Wzrost kryształów metodą hydrotermalną (str. 701)
  5. E. T. Whittaker, G. M. Watson - Kurs analizy współczesnej (B. Średniawa) (str. 711)
  6. Gordon M. Barrow - Wstęp do spektroskopii molekularnej (L. Jarczyk) (str. 711)
  7. Mansel Davies - Elektryczne i optyczne własności cząstek (L. Jarczyk) (str. 713)
  8. Z. Leś - Wstęp do spektroskopii atomowej (A. Budzanowski) (str. 713)
  9. KRONIKA