Postępy Fizyki 20 (4)

Tom

20

Zeszyt

4

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (4) 1969
Spis treści:
 
 1. W. M. Lifszyc - Lew Dawidowicz Landau (tłum. R. Taraszkiewicz) (str. 391)
 2. J. A. Giordmaine - Optyka nieliniowa (tłum. T. Lubowiecka) (str. 407)
 3. J. Bartke - Struktura cząstek elementarnych (str. 423)
 4. J. Wojas - O metodach pomiaru rozkładu prędkości i energii fotoelektronów (str. 441)
 5. J. Dera, J. Olszewski - Wybrane zagadnienia fizyki morza. Część III. Widzialność podwodna (str. 473)
 6. Z. Błaszczak - Przenośny laser gazowy małych rozmiarów przeznaczony do justowania układów optycznych (str. 489)
 7. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Magnetyzm (str. 493)
 8. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands - Feynmana wykłady z fizyki (J. Gierula) (str. 507)
 9. W. B. Mann, S. B. Garfinkel - Promieniotwórczość i jej badanie (H. I. Lizurej) (str. 509)
 10. R. L. Weber - Fizyka współczesna dla nauczycieli (L. Jarczyk) (str. 510)
 11. KRONIKA