Postępy Fizyki 20 (2)

Tom

20

Zeszyt

2

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (2) 1969
Spis treści:
 
 1. A. Jabłoński - Henryk Niewodniczański jako optyk atomowy (str. 129)
 2. A. Hrynkiewicz - Henryk Niewodniczański jako fizyk jądrowy (str. 135)
 3. M. Born i W. Biem - Dualizm w teorii kwantów (tłum. J. Turnau) (str. 145)
 4. K. Gumiński - Chemia teoretyczna w Polsce w latach 1965-1967 (str. 157)
 5. A. Bałanda - Bezpośrednie pomiary spektroskopowe na wiązce cząstek naładowanych i w strumieniu neutronów (str. 169)
 6. K. Lelakowska - Obliczanie prędkości dryfowania całkowicie zjonizowanego gazu w polu magnetycznym (str. 181)
 7. Z. Cerowski - Równania fal sprężystych w ośrodku dwufazowym (str. 193)
 8. F. Kaczmarek - Gęstości strumieni energii i natężenia pól elektrycznego i magnetycznego wiązek światła laserów (str. 201)
 9. B. Hałaciński - O efekcie fotomechanicznym w alkalihalogenkach (str. 209)
 10. M. Gaj - Achromatyzacja układów optycznych (str. 221)
 11. J. A. Zagrodziński - Mikrofalowy układ pomiarowy dla pasma 4 mm (str. 233)
 12. H. Hansel - Podstawy rachunku błędów (H. I. Lizurej) (str. 251)
 13. M. A. Rothman - Prawa fizyki (H. I. Lizurej) (str. 251)
 14. Fizyka. Problemy, zastosowania, perspektywy (H. I. Lizurej) (str. 252)
 15. KRONIKA