Postępy Fizyki 20 (1)

Tom

20

Zeszyt

1

Rok

1969
Postępy Fizyki 20 (1) 1969
Spis treści:
 
 1. J. Dąbrowski - Wspomnienie o Jerzym Sawickim (1931-1968) (str. 3)
 2. K. Rybicki - Moment magnetyczny hiperonu sigma+ (str. 9)
 3. J. Szpilecki - Doświadczalne badania mionium i jego reakcji chemicznych (str. 21)
 4. A. Faudrowicz - Pomiary czasów relaksacji metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (str. 37)
 5. L. Balczewski - Metody pomiaru energii i mocy wiązki laserowej (str. 49)
 6. A. Budziak, K. Musioł - Holograficzna metoda pomiaru rozkładu temperatury (str. 59)
 7. H. Męczyńska i H. L. Oczkowski - Urządzenia elektroluminescencyjne (str. 63)
 8. H. Chęcińska - Optyczna metoda pomiaru naprężeń (str. 85)
 9. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Ciepło i fizyka drobinowa (str. 93)
 10. H. Szydłowski - Nowe doświadczenia dla I pracowni fizycznej. Prąd stały i elektrostatyka (str. 107)
 11. KRONIKA