Postępy Fizyki 2 (4-6)

Tom

2

Zeszyt

4-6

Rok

1951
Postępy Fizyki 2 (4-6) 1951
Spis treści:
 
  1. Leopold Infeld - Metoda faktoryzacji a mechanika kwantowa (str. 193)
  2. Włodzimierz Mościcki - Mezony (c. dalszy) (str. 233)
  3. Marek Kwiek - Współczesne poglądy na dynamikę obiegu krwi (hemodynamika) (str. 278)