Postępy Fizyki 17 (3)

Tom

17

Zeszyt

3

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (3) 1966
Spis treści:
 
  1. J. M. Massalski - Leopold Jurkiewicz (1906-1966) (str. 233)
  2. Z. Cerowski, B. Sikora - Badania kształtu fali ultradźwiękowej w cieczy metodami optycznymi (str. 239)
  3. W. Garczyński, N. Sznajder - O klasach Borchersa pól lokalnych (str. 247)
  4. E. Klugman - Zależność temperaturowa namagnesowania ferrytów (str. 261)
  5. J. P. Lasota - Astrofizyka relatywistyczna (str. 281)
  6. J. Wojas - Przegląd własności fizycznych niektórych nowych półprzewodników z grup II-VI i IV (str. 317)
  7. H. Szydłowski - I pracownia fizyczna (str. 331)
  8. KRONIKA (str. 337)