Postępy Fizyki 17 (1)

Tom

17

Zeszyt

1

Rok

1966
Postępy Fizyki 17 (1) 1966
Spis treści:
 
  1. W. A. Little - Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej (tłum. A. Grohman) (str. 3)
  2. L. W. Kiełdysz - Nadprzewodnictwo w układach niemetalicznych (tłum. A. Grohman) (str. 19)
  3. B. Seroczyńska-Wojas - Przegląd fizycznych własności niektórych nowych półprzewodników z grupy III-V (str. 20)
  4. F. Kaczmarek - Podwójny rezonans elektronowo-jądrowy (str. 43)
  5. B. Kuchowicz - Jak zmierzyć bezpośrednio rozpraszanie neutronu na neutronie (str. 67)
  6. F. Kaczmarek, H. Dymaczewski, Z. Błaszczyk - Czerwony laser gazowy (str. 71)
  7. M. Jeżewski - Zagadnienia dydaktyki fizyki w uczelniach akademickich (str. 81)
  8. L. J. Widomski - Nowoczesny oscyloskop demonstracyjny (str. 83)
  9. KRONIKA (str. 87)