Postępy Fizyki 16 (3)

Tom

16

Zeszyt

3

Rok

1965
Postępy Fizyki 16 (3) 1965
Spis treści:
 
  1. A. Bałanda - Metody pomiarów najkrótszych czasów życia jąder atomowych w stanach wzbudzonych (str. 247)
  2. A. Eskreys - Oddziaływanie mezonów pi z nukleonami w zakresie energii akceleratorowych (str. 257)
  3. J. Jatczak - Neutrina kosmiczne (str. 279)
  4. R. Łappa - "Zamrażanie" momentów orbitalnych jonów I grupy przejściowej pod wpływem pola krystalicznego (str. 295)
  5. Z. Pająk, J. Stankowski - Proces starzenia się ferroelektryków (str. 313)
  6. J. Stankowski - Elektronowy rezonans paramagnetyczny - ERP (str. 325)
  7. M. Subotowicz - Pomiar elementów macierzowych w przejściach beta pojedynczo wzbronionych (str. 349)
  8. T. Piech - Zarys historii katedr fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (B. Średniawa) (str. 369)
  9. KRONIKA (str. 37