Postępy Fizyki 15 (3)

Tom

15

Zeszyt

3

Rok

1964
Postępy Fizyki 15 (3) 1964
Spis treści:
 
  1. K. Majewski - Fizyka teoretyczna w 20-leciu Polski Ludowej (str. 247)
  2. L. Borowicz - Pomiar funkcji przenoszenia kontrastu obiektywów fotograficznych (str. 265)
  3. J. Głowacki - Nowe osiągnięcia w fizyce laserów (str. 275)
  4. R. S. Ingarden - Teoria informacji i termodynamika maserów (str. 287)
  5. C. Pawłowski - Promieniowania jądrowe i ich radiacyjne efekty w różnych ośrodkach materialnych (str. 323)
  6. G. Włodarski - Niektóre osiągnięcia techniki spektroskopowej w podczerwieni (str. 341)
  7. IX Międzynarodowa Konferencja Fizyki Wysokich Energii w Krakowie (str. 353)
  8. 5 Seminarium Kraków - Rossendorf poświęcone Spektroskopii Jądrowej i Reakcjom Jądrowym (str. 354)
  9. J. G. Linhart - Fizyka plazmy (J. Pietruszka) (str. 355)
  10. KRONIKA (str. 357)