Postępy Fizyki 14 (3)

Tom

14

Zeszyt

3

Rok

1963
Postępy Fizyki 14 (3) 1963
Spis treści:
 
  1. W. Rubinowicz - Niels Bohr (1885 - 1962) (str. 273)
  2. J. Hurwic - Józef Roliński (1889 - 1962). W rocznicę zgonu (str. 281)
  3. M. Kryszewski i M. Skorko - Krystalizacja związków wielocząsteczkowych Cz. II (str. 289)
  4. B. Wysłocki, W. Ziętek - Struktura domenowa ferromagnetyków w świetle badań doświadczalnych (str. 349)
  5. The encyclopaedic dictionary of physics (J. Weyssenhoff) (str. 381)
  6. W. A. Wooster - Doświadczalna fizyka kryształów (M. D. Kunisz) (str. 382)
  7. Lothar v. Erichsen - Friedliche Nutzung der Kernenergie, ihre Vorteile und ihre Gefahren (I. Stroński) (str. 382)
  8. A. Wrzesińska - sprawozdanie z konferencji "luminescencyjnych" Czechosłowacja, NRD, Węgry (str. 385)
  9. KRONIKA (str. 389)