Postępy Fizyki 13 (5)

Tom

13

Zeszyt

5

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (5) 1962
Spis treści:
 
  1. W. L. Ginzburg - Promienie kosmiczne w pobliżu Ziemi i we Wszechświecie (tłum. M. Massalski) (str. 507)
  2. A. Deloff - Anomalie progowe w zderzeniach niesprężystych (str. 549)
  3. C. Bazan - Elektromagnesy bezrdzeniowe (str. 563)
  4. R. Mierzecki - 46 doroczna wystawa Towarzystwa Fizycznego i Instytutu Fizyki w Londynie (str. 581)
  5. T. Hofmokl - Odkrycie antyhiperonu ksi- (str. 585)