Postępy Fizyki 13 (2)

Tom

13

Zeszyt

2

Rok

1962
Postępy Fizyki 13 (2) 1962
Spis treści:
 
  1. G. Białkowski - Oddziaływania pi-pi (str. 117)
  2. J. Massalski - Współczynnik nieelastyczności w zderzeniach jądrowych bardzo wysokiej energii (str. 137)
  3. J. Szpilecki - Generator spinowy (str. 155)
  4. Z. Połącki - Dozymetry termoluminescencyjne (str. 165)
  5. H. Łożykowski, H. Męczyńska - Elektroluminescencja i jej zastosowania (str. 177)
  6. A. Januszajtis - Współczesne modele atmosfery (str. 207)
  7. N. F. Mott - Podstawy mechaniki kwantowej (J. Weyssenhoff) (str. 225)
  8. J. Kalisz, M. Massalska, J. M. Massalski - Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami (J. Pietruszka) (str. 225)
  9. KRONIKA (str. 227)