Postępy Fizyki 12 (1)

Tom

12

Zeszyt

1

Rok

1961
Postępy Fizyki 12 (1) 1961
Spis treści:
 
  1. A. Jabłoński - Peter Pringsheim (na 80 rocznicę Jego urodzin, 19 marca 1961 r.) (str. 3)
  2. G. E. Uhlenbeck - O pewnych nowych osiągnięciach mechaniki statystycznej (tłum. B. Średniawa) (str. 7)
  3. H. A. Boorse - Niektóre aspekty doświadczalne nadprzewodnictwa (tłum. A. Grohman). (str. 19)
  4. B. Średniawa - O różnicy mas protonu i neutronu, część II (str. 39)
  5. S. Bażański - Zagadnienie ruchu w ogólnej teorii względności (str. 55)
  6. O. Czyżewski i R. Hołyński - Wielorodna generacja cząstek w zderzeniach nukleon-nukleon i pi-mezon-nukleon w przedziale energii akceleratorowych (str. 71)
  7. A. Wrzeciono - Destylacja i sublimacja manganu (str. 89)
  8. Międzynarodowa Konferencja Fizyki Półprzewodników w Pradze (M. Suffczyński) (str. 99)
  9. A. Jucys, J. Levinson, V. Vanagas - Matiematiczeskij apparat tieorii momienta koliczestwa dwiżenija, Wilno 1960 (P. Zieliński) (str. 103)
  10. KRONIKA (str. 105)