Postępy Fizyki 11 (2)

Tom

11

Zeszyt

2

Rok

1960
Postępy Fizyki 11 (2) 1960
Spis treści:
 
  1. T. Skaliński - 35 lat działalności naukowej prof. Aleksandra Jabłońskiego (str. 127)
  2. E. Schrödinger - Co to jest cząstka elementarna (tłum. J. Weyssenhoff) (str. 135)
  3. L. Rosenfeld - Wykłady o podstawach modelu optycznego i oddziaływaniach bezpośrednich (tłum. Br. Średniawa) (str. 151)
  4. A. Czachor - Przegląd metod pomiaru czasu życia nadmiarowych nośników prądu w germanie i krzemie (str. 169)
  5. G. Białkowski, A. Jurewicz - Schematy klasyfikacyjne cząstek elementarnych (str. 191)
  6. B. Puchalska - Metody badania powierzchni metali za pomocą mikroskopu elektronowego (str. 207)
  7. M. Jeżewski - Sprawa terminologii fizyki (str. 225)
  8. J. Weyssenhoff - Zasady elektromagnetyki i optyki klasycznej (W. Kapuściński) (str. 227)
  9. KRONIKA (str. 231)