Postępy Fizyki 1 (3-4)

Tom

1

Zeszyt

3-4

Rok

1950
Postępy Fizyki 1 (3-4) 1950
Spis treści:
 
  1. Marian Mięsowicz - Działanie hamujące materii na fragmenty rozszczepiania jąder ciężkich (str. 67)
  2. Jan Blaton - Procesy rozszczepiania ciężkich jąder (str. 88)
  3. Leonard Sosnowski - Współczesny stan teorii zjawisk elektrycznych w kryształach (str. 125)
  4. Leonard Sosnowski - Rozwój badań nad półprzewodnikami (str. 127)
  5. Henryk Niewodniczański - Recenzja książki "Niekotoryje woprosy tieorii jadra" Achijezera i I. Pomieranczuka (str. 150)
  6. Spis odczytów i referatów wygłoszonych podczas XII Zjazdu Fizyków Polskich (str. 152)
  7. Streszczenia referatów, wygłoszonych podczas XII Zjazdu Fizyków Polskich (str. 155)
  8. Książki nadesłane do Redakcji (str. 162)