Zjazd Dyskusyjny Fizyków, Warszawa 1947

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>

Program Dyskusyjnego Zjazdu Fizyków Polskich  
Warszawa, 9 - 11 maja 1947

Wszystkie zebrania i posiedzenia będą odbywać się w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Czwartek, 8 maja

godz. 19

  • Wstępne zebranie zapoznawcze

Piątek, 9 maja

godz. 9:30

  • M. Mięsowicz - Stan metodyki badań promieni kosmicznych

godz. 11:30

  • M. Mięsowicz - Mezon w promieniach kosmicznych

godz. 16

  • A. Sołtan - Badania doświadczalne nad właściwościami mezonu

Sobota, 10 maja

godz. 9:30

  • S. Szczeniowski - Teoria mezonu swobodnego

godz. 11:30

  • Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego

godz. 16

  • J. Blaton - Obecny stan mezonowej teorii sił jądrowych

Niedziela, 11 maja

godz. 9:30

  • Referaty z prac własnych

Po południu

  • II Konferencja Profesorów i Docentów Fizyki oraz Zebrania autorów podręczników fizyki doświadczalnej i teoretycznej

Poniedziałek, 12 maja

godz. 10

  • Zebranie Narodowego Komitetu Fizycznego

Zasoby archiwalne

<<< Poprzedni ZjazdHistoria Zjazdów Fizyków PolskichNastępny Zjazd >>>