Video file

PTF pragnie uczestniczyć w opracowaniu podstawy programowej z fizyki

2024-05-27

Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego, prof. Teresa Rząca-Urban przekazała na ręcę Pani Mistry Barbary Nowackiej list z deklaracją gotowości ze strony PTF do wskazania ekspertów - wybitnych dydaktyków, członków naszego Towarzystwa do prac przy przygotowaniu nowej podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

 

Stanowisko Zarządu Sekcji Fizyki Jądrowej PTF ws. finansowania dużej infrastruktury badawczej w 2022 roku

2024-03-27

Zarząd Sekcji Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyraża głębokie zaniepokojenie odmową finansowania w roku 2022 dużej krajowej infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia eksperymentów w dziedzinie fizyki jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.