Ś.p. Danuta Makowiec

2024-04-27

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2024 odeszła nasza wspaniała koleżanka, prof. dr hab. Danuta Makowiec znakomita fizyczka i dydaktyczka, autorka prac naukowych nadzwyczaj cenionych przez nasze środowisko, kierowniczka Zakładu Metod Matematycznych Fizyki WMFI Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor Makowiec była badaczem o otwartych horyzontach. Jej polem zainteresowań była szeroko rozumiana złożoność – należała do pionierów tej tematyki a w tym jej kluczowych zastosowań zwłaszcza o charakterze medycznym oraz  socjologiczno-ekonomicznych. Była jednym z pionierów fizyki interdyscyplinarnej a w tym ekonofizyki i socjofizyki. Jej prace wywierały i nadal będą wywierać wpływ na te obszary badawcze.

Tą drogą pragniemy złożyć najgłębsze wyrazy współczucia Jej mężowi Markowi oraz Jej bliskim.

Danusiu! Pozostaniesz na zawsze w naszej serdecznej pamięci.

Koleżanki i Koledzy społeczności Polskiego Towarzystwa Fizycznego.