II Otwarte Zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego

2023-10-24

Zebranie odbędzie się w piątek 27 października 2023 w godzinach od 9 do 13. Zebranie będzie miało formę zdalną na platformie Zoom.
Tematem zebrania będzie:
"Młodości, Ty nad poziomy wylatuj! Spojrzenie młodych na fizykę jądrową".

W trakcie Zebrania chcielibyśmy dać możliwość przedstawienia swoich zainteresowań naukowych przedstawicielom młodego pokolenia polskich
fizyków jądrowych. Chcemy dać głos teoretykom, eksperymentatorom, i prowadzącym badania aplikacyjne.

Celami Otwartego zebrania są:
- integracja środowiska fizyki jądrowej w Polsce;
- przedstawienie zainteresowań badawczych młodego pokolenia fizyków jądrowych;
- poznanie motywacji młodych naukowców do badań w różnych aspektach fizyki jądrowej;
- ukierunkowanie zainteresowań studentów fizyki na fizykę jądrową.
W pierwszej części wystąpi ok. 10 osób i zajmie ona 2,5 godziny.
Językiem wykładowym będzie polski, ale możliwe jest prezentowanie wyników po angielsku.

Druga część to dyskusja na temat: "Co przyciąga studentów do fizyki jądrowej?". Moderatorem będzie dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ w Krakowie. Ta część będzie trwać ok. 1 godziny.

Do udziału w Otwartym Zebraniu zapraszamy nie tylko członków Sekcji Fizyki Jądrowej, ale wszystkich fizyków zainteresowanych różnymi aspektami fizyki jądrowej

 od badań podstawowych, po zastosowania praktyczne.

Prosimy o rozpowszechnienie tego zaproszenia w swoich ośrodkach naukowych i wśród współpracowników.
Przepraszamy jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość więcej niż raz.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/92692889399?pwd=YVNuN3hNRlJNNUgrMERldFhxRkZVUT09 [1]
 Identyfikator spotkania: 926 9288 9399
 Kod dostępu: 317317

Zachęcamy do odwiedzenia strony Sekcji Fizyki Jądrowej:
https://sfj-ptf.slcj.uw.edu.pl/ [2]

Serdecznie pozdrawiam
Michał Warda
Przewodniczący Zarządu Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

PROGRAM
9:00 OTWARCIE dr hab. Michał Warda, prof. UMCS, Przewodniczący Zarządu SFJ PTF
9.05 dr Tomasz Cap, NCBJ Warszawa/Świerk
9.20 dr Michał Ciemała, IFJ PAN Kraków
9.35 dr Giulia Colucci, SLCJ UW Warszawa
9.50 dr Irene Dedes, IFJ PAN Kraków
10.05 dr Marek Gorgol, UMCS Lublin
10.20 dr Yannen Jaganathen, NCBJWarszawa/Świerk
10.35 mgr Ewelina Kucal, NCBJ Warszawa/Świerk
10.50 dr inż. Agelina Łobejko, UG Gdańsk
11.05 dr Mateusz Sitarz, Institute Curie, University Paris-Saclay
11.20 dr Anna Zdeb, UMCS Lublin
11.35 DYSKUSJA „Co przyciąga studentów do fizyki jądrowej?” dr
hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ (moderator)
12.30 zakończenie

 dr hab. Michał Warda [3]
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 www.umcs.pl [4]

Links:
------
[1] https://zoom.us/j/92692889399?pwd=YVNuN3hNRlJNNUgrMERldFhxRkZVUT09
[2] https://sfj-ptf.slcj.uw.edu.pl/
[3] https://www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,2910,pl.html
[4] http://umcs.pl