23.10.2023, 11.00, Konwersatorium/Colloquium: 90th anniversery of prof. A. K. Wróblewski

2023-10-14
Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 23 października 2023 r. o godz 11.00 w sali 0.06 odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda. Konwersatorium będzie miało uroczysty charakter, a wykład zatytułowany:

Andrzej Kajetan Wróblewski - fakty i wspomnienia

wygłosi profesor Stefan Pokorski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać - badacz w dziedzinie cząstek elementarnych,
historyk i popularyzator nauki, kolekcjoner, od ponad pół wieku profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1986-1989 Dziekan Wydziału Fizyki UW, a w latach 1989-1993 Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Najbliższe Konwersatorium będzie okazją do wspólnego świętowania 90. urodzin Dostojnego Jubilata.

Program spotkania jest następujący:

10.30 Herbata i kawa w hallu głównym Wydziału
11:00 Powitanie i życzenia dla Jubilata
11:10 Wykład prof. Stefana Pokorskiego "Andrzej Kajetan Wróblewski - fakty i wspomnienia"
11:45 ...i wspomnień ciąg dalszy
12:45 Wspólnie odśpiewane "Sto lat" i poczęstunek

Tym razem językiem Konwersatorium będzie język polski.


Barbara Badełek

Jan Chwedeńczuk

Jan Kalinowski

Jan Suffczyński


=============================================================================

Dear Colleagues,

On Monday, October 23, 2023 at 11:00 am in room 0.06, the first Jerzy Pniewski and Leopold Infeld Colloquium of this academic year will be held. The Colloquium will have a solemn character, with a lecture entitled:

Andrzej Kajetan Wróblewski - facts and memories

that will be delivered by Professor Stefan Pokorski from the Faculty of Physics at the University of Warsaw.

Professor Andrzej Kajetan Wróblewski does not need to be introduced to anyone - a researcher in the field of elementary particles,
historian and popularizer of science, collector, full professor at the University of Warsaw for more than half a century. In 1986-1989, he was Dean of the Faculty of Physics at the University of Warsaw, and in 1989-1993, Rector of the University of Warsaw.
The upcoming Colloquium will be an opportunity to celebrate together his 90th birthday.

The program of the meeting is as follows:

10:30 Tea and coffee in the main hall of the Faculty
11:00 Welcome and wishes
11:10 Lecture by Prof. Stefan Pokorski "Andrzej Kajetan Wróblewski - facts and memories".
11:45 ...and the memories continue
12:45 Jointly sung "Happy Birthday"; refreshments

This time the language of the Colloquium will be Polish.


Barbara Badełek

Jan Chwedeńczuk

Jan Kalinowski

Jan Suffczyński

 

Colloq_23.10.2023.pngColloq_23.10.2023.png~198 KBPokaż Pobierz