Specjalny program APS dla fizyków dotkniętych wojną w Ukrainie - termin wydłużony

2023-09-30

   *Terminy wydłużone do 16 października 2023*

Zaproszenie do składania wniosków dla fizyków i studentów fizyki dotkniętych rosyjską inwazją na Ukrainę

Rosyjska inwazja na Ukrainę zakłóciła kariery absolwentów fizyki, początkujących badaczy i fizyków z ukraińskich instytucji. Dzięki finansowaniu z Fundacji Alfreda P. Sloana Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS) z przyjemnością zapewnia programy wspierające osoby dotknięte inwazją, aby utrzymać tempo badań i zacieśniać więzi ze światową społecznością fizyków.

W ramach programu APS "Distinguished Student – Ukraine" absolwenci fizyki i początkujący fizycy, którzy zdobywali stopnie naukowe lub prowadzili badania na Ukrainie, mogą otrzymać do 2000 USD na dofinansowanie podróży w celu wygłoszenia ustnych przemówień lub plakatów na spotkaniach APS, spotkaniach wspieranych przez APS lub konferencjach wspieranych przez Międzynarodową Unię Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP). W celu wsparcia kontaktów z mentorami lub promotorami naukowymi, nagrody mogą zostać zwiększone do 5000 USD jeśli wniosek obejmuje wizyty badawcze w laboratorium lub u współpracownika naukowego oprócz udziału w konferencji. (APS szanuje fakt, że wielu fizyków dotkniętych inwazją nie może obecnie podróżować. W związku z tym do wsparcia kwalifikuje się również wsparcie wirtualnego udziału w spotkaniach).

Student & Postdoc 
Distinguished Student Program - Ukraine
Termin: 29 września 2023 r
Wniosek (w jęz. angielskim) >>>
 

W ramach programu "APS International Research Travel Award – Ukraine" fizycy dotknięci rosyjską inwazją na Ukrainę mogą otrzymać wsparcie w podróży, aby odwiedzić współpracowników badawczych poza swoim krajem ojczystym, w celu kontynuacji badań i utrzymaniua kontaktów i wkład w projektach międzynarowowych z dziedziny fizyki. Beneficjenci otrzymają do 5000 USD na pokrycie kosztów podróży w przypadku co najmniej miesięcznej wizyty za granicą. (APS szanuje fakt, że wielu fizyków dotkniętych inwazją nie może obecnie podróżować. W związku z tym wsparcie wirtualnej współpracy badawczej również kwalifikuje się do wsparcia).

Physicists 
International Research Travel Award Program - Ukraine
Termin: 29 września 2023 r
Wniosek (w jęz. angielskim) >>>

   *Terminy wydłużone do 16 października 2023*


Programy Distinguished Student i International Travel Award są inicjatywami APS Forum on International Physics (FIP)