Nowe Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

2023-01-30

Dnia 08.12.2022 odbyło się otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Śląskiej.

Otwarcie Centrum jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki-CND, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celem CEMIZ jest prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Laboratorium będzie świadczyć usługi pomiarowe dla potrzeb oznaczania zawartości bio‑substancji w paliwach dla energetyki opartej na surowcach odnawialnych, w artykułach spożywczych oraz innych produktach zawierających biokomponenty. Wykonywane będą także analizy dla datowania radiowęglowego, a także ochrony środowiska, badań geologicznych i hydrologicznych.