prof. Jerzy Warczewski (1939-2022)

2024-03-20

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas aktywny Członek naszego Towarzystwa, Profesor Uniwersytetu Śląskiego,  Śp. Jerzy Warczewski.

Rodzinie oraz bliskim Zmarłego Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego przekazuje wyrazy głębokiego współczucia oraz solidarności w smutku i bólu.

Poniżej informacja Katowickiego Oddziału PTF:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,