Maria Danuta Kunisz (1924-1979) - Twórczyni krakowskiej szkoły optyki atomowej

Strona

39

Abstrakt

(na podstawie niedokończonego wywiadu z siostrą uczonej, dr hab. Ewą Ściesińską (EŚ), kilku znalezionych dokumentów i zawodnej pamięci autorów)

Abstract

(based on an unfinished interview with the scientist's sister, Dr. Ewa Ściesińska (EŚ), several found document and professional memory of the edition)