Supernowe czarnych karłów

Strona

24

Abstrakt PL

Białe karły nie są ostatnim stadium ewolucji gwiazd mało- lub średnio masywnych. Kiedyś wypromieniują całe swoje zapasy energii i stając się zimnymi i ciemnymi ciałami, zamienią się w czarne karły. Nie oznacza to jednak, że przestaną być interesującymi obiektami.

Abstrakt EN

White dwarfs are not the final stage in the evolution of low- or medium-mass stars. One day they will radiate all their energy reserves and become cold and dark bodies, they will turn into black dwarfs. However, it does not mean that they will stop being interesting objects.

Plik