Szkolenie atomów

Strona

2

Abstrakt PL

Atomy, jak rekruci, by się sprawdzić na kwantowym polu bitwy, muszą przejść przysposobienie. Skoszarowane
w pułapkach magnetycznych nabierają ogłady, zaś poddane mozolnemu szkoleniu, stają się najbardziej elitarną grupą w znanym Wszechświecie – nielokalnie splątanym oddziałem do zadań specjalnych

Abstrakt EN

Atoms, like recruits, to prove themselves on the quantum battlefield, must get some drill. Enclosed in magnetic
traps they get familiar with each other, while, subjected to strenuous training, they become the most elite group in the
known Universe – a non-locally entangled squad for special tasks.

Plik