Zebranie członków Oddziału Warszawskiego

2023-06-22

Szanowne Koleżanki i Koledzy


W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym powszechnym Zebraniu Członków Oddziału Warszawskiego, które odbędzie się w czwartek 28 czerwca br. o godz. 17:00.


Zarząd po dyskusji ważąc zalety i wady tego rozwiązania, zdecydował zaproponować Państwu zdalną formę spotkania na platformie ZOOM. Dane logowania zostały Państwu udostępnione w wiadomości e-mail.

Mamy świadomość, że wielu z Państwa może uważać spotkanie bezpośrednie twarzą w twarz za oczekiwane po latach pandemii, jednakże wielkość naszego oddziału (412 aktywnych członków) i związane z tym wymogi regulaminowe dla ważności głosowań (83 członków obecnych na zebraniu) przeważyły na korzyść formy, która ułatwi każdemu z Państwa możliwość udziału w zebraniu. Zapraszamy do spotkania w bezpośredniej formie w czasie wrześniowego Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku oraz w czasie nieformalnego oddziałowego spotkania wigilijnego w grudniu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezebrania kworum w podanym wyżej terminie ponowny termin zebrania został wyznaczony na godz. 17:15. Do ważności głosowań w ponownym terminie zgodnie z Regulaminem Oddziału niezbędna jest obecność 42 członków.

Planowany porządek dzienny zebrania:

  1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału z działalności w roku 2022
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału z działalności w roku 2022
  3. Przedstawienie wybranych Delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów we wrześniu w Gdańsku oraz członków Zarządu wybranych na kadencję 2023-2024.
  4. Dyskusja nad priorytetami Oddziału na kadencję 2023-2024 oraz sprawami do podjęcia na Zebraniu Delegatów
  5. Wolne wnioski

Bardzo zachęcamy do udziału wszystkich z Państwa i prosimy o obligatoryjny udział wszystkich wybranych delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów we wrześniu.