XIX Konferencja Filozofii Fizyki

2023-03-06

Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki, która odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Teams 10-11 marca 2023 r. Link do konferencji: https://tiny.pl/w277l.

Temat:  KWANTY I RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA.             

Wokół Nagrody Nobla 2022

Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger otrzymali w 2022 r. nagrodę Nobla „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową”. Po ogłoszeniu decyzji liczni komentatorzy zwracali uwagę, że "to nie tylko nagroda z fizyki, ale i nagroda z filozofii". Zapraszamy do dyskusji o tym, czy eksperymenty ze splątaniem kwantowym rozstrzygnęły słynny spór Einsteina z Bohrem. 

Komitet Noblowski zwraca uwagę, że nagrodzone osiągnięcia „stanowią fundament pod trwającą obecnie rewolucję w technologii kwantowej". Zapraszamy do refleksji na temat „nowej” rewolucji informatycznej, zwłaszcza, że minął rok od uruchomienia możliwości wykonywania obliczeń na amerykańskich komputerach kwantowych przez poznańskie środowisko naukowe.

 

Program konferencji
09.00 – otwarcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński9.10 – wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki UAM – prof. Roman Gołębiewski9.20 – wystąpienie Dziekana Wydziału Filozoficznego UAM – prof. Roman Kubicki
Część I – przewodniczy prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak (Wydział Fizyki UAM)
09.30 – Wspomnienie o prof. Henryku Drozdowskim - prof. Wojciech Nawrocik (Wydział Fizyki UAM)
10.00 – Nagroda Nobla z fizyki w 2022 r. - prof. Adam Miranowicz (Wydział Fizyki UAM)
10.30 -  O pewnym kontrfaktycznym wzmocnieniu twierdzenia Bella - prof. Tomasz Bigaj (Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)
11.00 – Kwantowe "paradoksy" przyczynowe i ontologiczny status czasoprzestrzeni, prof. Marek Woszczek (Wydział Filozoficzny UAM) 
11.30 - Filozoficzne implikacje nierówności Leggetta-Garga dla realizmu stanów w mechanice kwantowej, ks. prof. Wojciech P. Grygiel (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Pawła II)
Część II – przewodniczy prof. Marek Woszczek (Wydział Filozoficzny UAM)
12.00 – O możliwości detekcji Efektu Unruha, mgr Adam Opara,  UAM (Wydział Filozoficzny UAM)
12.30 – Splątanie kwantowe a nielokalność, prof. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
13.00 – Czy to koniec sporu o filozoficzną interpretację splątania kwantowego?, prof. Antoni Szczuciński (Wydział Filozoficzny UAM)
13.30 – Problem determinizmu w biologii - ks. prof. Janusz Mączka (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Pawła II)
14.00 – Spór o źródła własności przyrody: alchemicy vs korpuskularyści  – dr Zbigniew Pietrzak (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego)
14.30 – Zakończenie konferencji