Nagrody PTF 2022

2024-03-27

 

Wręczenie medali, nagród i wyróżnień Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznanych fizykom polskim za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie, odbyło się 10 grudnia 2022 w Auli Uniwersytetu Warszawskiego. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO za 2022r. OTRZYMALI: 

Nagroda Naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza:
prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz
 (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) za cykl wybitnych prac naukowych dotyczących bardzo aktualnego odkrycia i wyjaśnienia mechanizmów ultraszybkiego przełączania magnetyzacji w warstwach granatów 
Nagroda PTF za rozprawę doktorską im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego
dr Piotr T. Grochowski (CFT PAN w Warszawie) za rozprawę Dynamics of binary quantum mixtures, przygotowaną pod opieką prof. dr. hab. Kazimierza Rzążewskiego 
Wyróżnienie: 
dr Maciej Kozarzewski (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach) za rozprawę doktorską Transport properties of disordered quantum chains with many-body interactions, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Marcina Mierzejewskiego 

Nagroda PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary: 
mgr Małgorzata Strzałka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska) za pracę magisterską Pomiar splątania pomiędzy układem i otoczeniem powstającego podczas czystej dekoherencji fazowej, przygotowaną pod opieką dr hab. inż. Katarzyny Roszak 

Nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta: 
dr hab. Katarzyna Grabowska (Wydział Fizyki UW, Oddział Warszawski PTF) za aktualną działalność popularyzującą naukę, a zwłaszcza za organizację i koordynowanie grantów dla uczniów na projekty naukowe Ochota na naukę (2017–2022) 

Nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta: 
prof. dr hab. Stanisław A. Różański
 (Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile) za wieloletnią, wyróżniającą się działalność popularno-­naukową, skalę prowadzonych działań, a zwłaszcza za ich różnorodność: wykłady popularno-naukowe ilustrowane doświadczeniami dla dzieci i młodzieży, wykłady otwarte, wystawy interaktywne, konkursy, artykuły popularnonaukowe i skrypty, liczne projekty edukacyjne unijne, krajowe i międzynarodowe 

Nagroda PTF za artykuł popularnonaukowy w roku 2021:
dr Szymon Charzyński
 (Wydział Fizyki UW) za cykl artykułów popularnonaukowych w roku 2021, a w szczególności za artykuł "Jeszcze trochę o geometrii kolejowej"

Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal Grzegorza Białkowskiego:
mgr Joanna Sztuka-Janik 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku-Białej) za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą

Nagroda PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli: mgr Mirosław Galikowski (XXI LO im. Hugona Kołłątaja) za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą 

Nagroda PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli: mgr Urszula Setlak (XXI LO im. Hugona Kołłątaja) za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieży  

Nagrody specjalne
dr inż. Grzegorz Siudem
 (Zakład Układów Złożonych, Wydział Fizyki PW) i dr inż. Maciej Mrowiński (Zakład Układów Złożonych, Wydział Fizyki PW) za organizację Sympozjów z Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach Społecznych w latach 2016–2022 
dr Krzysztof Petelczyc (Wydział Fizyki PW) za inicjatywę i zaangażowanie w realizację obchodów Roku Mieczysława Wolfkego, a także aktywny udział w innych przedsięwzięciach Towarzystwa, na przykład obecnie w staraniach o odnowienie naszej strony internetowej

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Serdecznie dziękujemy firmie COMEF sp. z o.o. Sp. k.  za finansowe wsparcie  Nagrody Naukowej PTF  im. Wojciecha Rubinowicza za 2022 rok.