Ryszard Hilary Sosnowski (1932-2023)

Strona

24

Abstrakt

Ryszard Hilary Sosnowski, jeden z najwybitniejszych polskich fizyków, uczony znany i ceniony w całym świecie
zmarł 06.12.2023. Przez ponad 65 lat był moim najbliższym przyjacielem, stąd też poniższe wspomnienie ma wymiar bardzo osobisty.

Ryszard Hilary Sosnowski (1932-2023)

Abstract

Ryszard Hilary Sosnowski, one of the most outstanding Polish physicists, a scientist known and respected all over the world, died on December 6, 2023. He was my closest friend for over 65 years, so the following memory is very personal.